Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT     SPONZOŘI - PODPOŘILI NÁS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co můžeme nabídnout

Proč podporovat debatování?

Debatní program Karla Poppera organizovaný v ČR Asociací debatních klubů a jiné akce organizované Debatním klubem Olomouc, o.s., jako například OLOMOUC OPEN CUP či mezinárodní turnaj HEART OF EUROPE, splňují vysoké požadavky obecné prospěšnosti: vychovávají a vzdělávají mládež v duchu ideálů otevřené společnosti, z hlediska celospolečenského je DKO žádoucí institucí využívání volného času mládeže. Jako takové mají programy své místo v prevenci kriminality mládeže, prevenci zneužívání drog a prevenci dalších sociálně patogenních jevů mládeže. Programy jsou určeny všem mladým lidem bez rozdílu.

Akademická debata je unikátnímzpůsobem rozvíjejícím schopnosti argumentace, rétoriky, sběru dat a jejich následnou analýzu, na které stávající vzdělávací systém České republiky neklade důraz a jenž jsou v současné době velmi žádané na trhu práce. Debatní klub Olomouc, o.s. je neziskovým sdružením studentů a peníze na svojí činost získává z příspěvků svých členů. V současné době je členská základna tvořena převážně žáky základních škol a studenty středních škol. Z tohoto jasně vyplývá, že výdaje spojené s jednotlivými akcemi většině účastníků hradí jejich rodiče. Přestože Debatní klub Olomouc, o.s. každý rok aktivně pracuje na získání financí z grantů státní struktury České republiky, tak výdaje spojené s účastí na akcích DKO a ADK jsou velkou finanční zátěží pro většinu členů. DKO je z tohoto důvodu částečně odkázána na finanční dary sponzorů. Sponzorům za jejich účast jsme velmi vděčni a můžeme jim nabídnout obratem propagaci a nějaké služby.

PROPAGACE

DKO může sponzorům nabídnout tyto možnosti propagace:

 

 • ·         Můžete se stát generálním sponzorem akce. V tomto případě by akce mohla nést podtitul s názvem Vaší firmy např.: NÁZEV VÁŠÍ FIRMY Cup.

  ·         Logo sponzora na veškerých materiálech DKO

  ·         Logo sponzora na webové stránce DKO s odkazem na jeho stránky

  ·         Logo sponzora přímo na místě konání akce DKO – formou stojacích banerů a podobně

  ·         Možnost poskytnout reklamní předměty (pera, oblečení s logem,…) jako ceny nejlepším debatérům nebo všem účastníkům akce

  ·         Možnost prezentovat Vaší firmu cílové skupině ambiciózních středoškolských studentů - přímých účastníků soutěží. Cílovou skupinu tvoří učitelé, dětí a mládež od cca. 12 let až po vysokoškoláky - nepřímé účastníky programu.

  ·         Členové DKO mohou po celou sezonu na akcích nosit oděvy s logem Vaší firmy

  ·         Organizátoři akcí mohou po celou dobu konání akce nosit oděvy s logem Vaší firmy

  ·         Všem účastníkům akce mohou být distribuovány tištěné materiály Vaší firmy

  ·         Účast zástupců Vaší společnosti na zahajovací, či závěrečné ceremonii akce, kde může zástupce propagovat Vaší firmu, předat ceny účastníkům a podobně

  ·         Poděkování sponzorovi při závěrečné ceremonii akce

  ·         Poděkování sponzorovi v tiskových zprávách a při styku s médii

  ·         Uvedení sponzorské spolupráce a poděkování ve výroční zprávě DKO a závěrečných zprávách z akcí, na které byly čerpány peníze ze státních struktur

DÁLE PAK:

VÝBĚR TEZÍ – DEBATNÍCH TÉMAT.

V případě sponzorství, můžeme nabídnout ve spolupráci s marketingovým či PR oddělením firmy debaty na konkrétní teze. Po společné konzultaci je možné přijít s různými tématy, jenž mohou být velmi prospěšné pro budování immage a jména Vaší firmy.

Veřejné debaty

Pro partnery, jenž mají zájem, můžeme ve spolupráci s marketingovým či PR oddělením firmy nabídnout veřejné debaty na konkrétní teze a napomáhat tak budovat image podniku. Zejména tam, kde chybí objektivní informovanost, či došlo k jejímu zkreslení.