Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT

Na této stránce se blíže dozvíte, jak a jakým způsobem můžete Debatní klub Olomouc, o.s. podpořit.

 

Podpora aktivit DKO

Podpora může být zaměřená na některou z aktivit DKO:

AKCE POŘÁDANÉ DKO:

MEZINÁRODNÍ DEBATNÍ TURNAJ HEART OF EUROPE - Heart of Europe je mezinárodní debatní turnaj s dlouholetou tradicí, který byl založen v roce 2001 panem Johnem Loftusem Wickhamem a olomouckými studenty, který se stal velmi oblíbený u zahraničních studentů. Každým rokem se však organizační tým potýká se stejným problémem a to získáním dostatečného finančního obnosu na organizaci takto velké akce. Vy jako sponzoři nám můžete pomoct finančními dary na organizaci turnaje, poskytnutím bezplatného ubytování či hromadných slev na ubytování, poskytnutí stravy zdarma či s hromadnou slevou, bezplatným poskytnutím prostor na organizaci turnaje, darováním cen pro vítěze, či například možností bezplatného tisku nebo darem kancelářských potřeb.

CELOREPUBLIKOVÝ TURNAJ OLOMOUC OPEN CUP – jedná se o turnaj rozdělený do dvou větví a to českou a anglickou. Po několika předchozích ročnících si turnaj získal velkou oblibu nejen mezi českými středoškolskými studenty, ale i mezi Slováky. Vy jako sponzoři nám můžete pomoct finančními dary na organizaci turnaje, poskytnutím bezplatného ubytování či hromadných slev na ubytování, poskytnutí stravy zdarma či s hromadnou slevou, bezplatným poskytnutím prostor na organizaci turnaje, darováním cen pro vítěze, či například možností bezplatného tisku nebo darem kancelářských potřeb.

PODPORA DALŠÍCH AKTIVIT
– DKO dle svých možností pořádá i další akce, jako jsou například semináře či veřejné debaty. V těchto aktivitách je DKO silně limitováno finančními prostředky a nedostatkem prostor pro tyto akce. Vy jako sponzoři nám můžete poskytnout finanční podporu či prostory.

AKCE, KTERÝCH SE ČLENOVÉ DKO ÚČASTNÍ:


PODPORA DEBATNÍ LIGY – členové DKO se pravidelně účastní programu Asociace debatních klubů České republiky, jenž se jmenuje Debatní liga. Debatní liga má i svou anglickou větev Debate League. V obou větvích dosahují členové DKO vynikajících výsledků, obzvláště pak v anglicé kde se pravidelně umisťují na předních pozicích. Vy jako sponzoři můžete podpořit finančně účast členů na turnajích DL. Případně třeba poskytnout dopravu, či slevy na dopravu na turnaje DL.


PODPORA NÁRODNÍ REPREZENTACE - členové DKO se v minulosti pravidelně účastnili s národním týmem ČR, který je vybírán Asociací debatních klubů, Mistrovství světa v debatování středních škol. Členové jsou po finanční stránce odkázáni sami na sebe, což v minulosti způsobilo, že se nemohli plně soustředit na přípravu, jelikož sháněli sponzory. Kvůli nedostatku financí nemají členové účast na mistrovství jistou, ani když jsou sebelepší. Několikráte v minulosti se stalo, že členové národního týmu se mistrovství nezúčastnili, jen z důvodu nedostatku financí. Vy jako sponzoři můžete členům pomoci tak, že přispějete finančním obnosem na uhrazení startovného či nákladů spojených s dopravou.

REGIONÁLNÍ PODPORA – někteří sponzoři nepůsobí na celorepublikové úrovni, ale zaměřují se více na regionální. Pro tyto sponzory máme možnost podpořit krajská kola soutěže DEBATIÁDA, které jsou v Olomouckém kraji pořádány v součinnosti DKO a Asociace debatních klubů České republiky. Jedná se o jednodenní akce podobné školním olympiádám. Vy jako sponzoři máte možnost věnovat finanční obnos na organizaci, poskytnout prostory na organizaci soutěže, zajistit občerstvení pro účastníky či darovat věcné ceny pro vítěze.

In-kind podpora

Podpora činnosti DKO nemusí mít jen finanční podporu, jak je již patrné z předešlých odstavců. Některé organizace nemohou poskytnout finanční podporu, avšak mají možnost poskytnout vlastní produkty či služby či prostory – takováto podpora je mnohdy cennější než peníze. Nefinanční podpora DKO může mít podobu například cen pro vítěze, či dárečků pro všechny účastníky akce, poskytnutí prostor na konání akce, občerstvení či kancelářských potřeb, které jsou nezbytnou součástí každé akce …

Personální podpora

Vše čeho DKO za svou existenci dosáhlo, je práce dobrovolníků kteří svou práci dělali bez nároku na jakoukoli odměnu. Aktivity DKO se svým rozsahem blíží maximu možností nestátní neziskové organizace bez stálých zaměstnanců. V současné době DKO nemá takové zisky, aby si mohlo dovolit pracovníka na částečný nebo úplný pracovní úvazek s platem, jenž by mu za odvedenou práci náležel. Kdyby se tento stav změnil, DKO by mohla rozšiřovat rychleji své aktivity a napomáhat více rozvoji kultury v Olomouckém kraji a ne jen v něm.