Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrazek

 

 

 

 

Debatní klub Olomouc byl založen 19.3.2004

Debatní klub Olomouc, občanské sdružení je dobrovolným sdružením osob provozujících vzdělávací činnost s cílem napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů, rozvoji vzdělání a kultury v České republice. Sdružení napomáhá aktivnímu sebevzdělávání, které naplňuje v rovině výchovné, vzdělávací a společenské. Sdružení není založeno za účelem podnikání.

Cíle činnosti sdružení

 

·         Organizovat debatní činnost v rámci zapojení se do debatních programů a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

·         Napomáhat sebevzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí.

·         Napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.  v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností.

·         Rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a mezilidské vztahy.

·         Nabídnout aktivní využití volného času a tím pomáhat v boji proti šíření sociálně patogenních jevů v řadách mládeže.

·         Podporovat rozvoj mravních, sociálních a intelektuálních schopností mládeže.

 

Sdružení dosahuje těchto cílů v rovině výchovné a vzdělávací zejména u žáků a studentů základních a středních škol. V oblasti vzdělávací sdružení napomáhá zábavnou a soutěživou formou osvojování a prohlubovaní znalostí účastníků programů sdružení a zároveň je učí efektivní argumentaci a kultivovanému projevu. V oblasti společenské, sdružení napomáhá navazování nových přátelství mezi členy sdružení a účastníky jeho programů, rozvíjení sociální inteligence a pozitivních mezilidských vztahů. Sdružení věnuje zvláštní pozornost sociálně znevýhodněné mládeži.

Mezi největší projekty sdružení patří celorepubliový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe.

Členství

Členem sružení se může stát kdokoliv, kdo vysloví písemný souhlas s cíly a stanovami sdružení. U členů, mladších 18 let je nutný souhlas zákoných zástupců.

Přihlášku najdete v sekci Dokumenty