Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sezóna 2007/2008

5. 7. 2008

 

 

Debatní klub Olmouc

 

Debatní klub při Gymnáziu v Olomouci – Hejčíně

 

CELKOVÉ SHODNOCENÍ ÚSPĚCHŮ A AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

 

Seznam akcí, kterých se členové DkO (Dk Olomouc-Hejčín) účastnili:

 

Školení rozhodčích ADK – Přerov 6. - 7. 10. 2007

Výběr reprezentantů ČR pro mistrovství světa WSDC - "try-outs" – Praha 13. 10 2007

Ukázková debata – Olomouc 14.10.2007

1.turnaj XIII ročníku debatní ligy -  Liberec 2.-4.11.2007

2.ročník Olomouc Open Cup – Olomouc 16. - 18. 11. 2007

Ukázkové debaty (Open Day) – Olomouc 12.1.2007

3.turnaj XIII ročníku debatní ligy - Nová Paka 25.-27.1.2008

Mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe - Olomouc 3.-8.2.2008

4.turnaj XIII ročníku debatní ligy - Jedovnice 4.-6.2008

FINÁLE XIII ročníku debatní ligy - Přerov 25.-27.4.2008

Debatní turnaj pro radost - Přerov 25.-27.4.2008

 

Školení rozhodčích ADK – Přerov 6. - 7. 10. 2007

            Za Debatní klub Olomouc se tohoto školení zúčastnil Marek Štěpán V.B6 a Andrea Jamborová V.A6. Marku Štěpánovi byla udělena akreditace rozhodčího pro český a anglický jazyk.

 

Výběr reprezentantů ČR pro mistrovství světa WSDC - "try-outs" – Praha 13. 10 2007

Této akce se zúčastnili tři členové DkO Andrea Jamborová V.A6, Pavlína Opatrná IV.B6 a Vlaďka Laštůvková III.A6. Andrea Jamborová byla vybrána jako reprezentant za Českou republiku a Pavlína Opatrná jako náhradník.

 

Ukázková debata – Olomouc 14.10.2007

            Tato akce proběhla v prostorách GH, měla velmi velký úspěch a bylo zde velké publikum z řad prvních ročníků anglické sekce. Po této akci se členská základna rozrostla o pět členů.

 

1.turnaj XIII ročníku debatní ligy -  Liberec 2.-4.11.2007

ONCE MORE JEŠTĚD/ JEŠTĚ JEDNOU JEŠTĚD

            Tohoto turnaje se zúčastnily celkem dva týmy a dva rozhodčí DkO.

Do Anglické ligy se zapojil tým Lucyless Harem (Andrea Jamborová V.A6, Marek Štěpán V.B6 a Kristýna Blažková VI.B6) a do České Strong Speech (Veronika Dostálová II.B6, Marek Mrkva II.B6, Michal Roubalík II.B6, Jakub Kadlec II.B6). Na tomto turnaji Lucyless Harem obsadil druhé místo se čtyřmi výhrami z celkových pěti. Zároveň byla oceněna Kristýna Blažková VI.B6 jako nejlepší mluvčí turnaje. Na třetím místě se umístil Marek Štěpán V.B6. a v těsném závěsu na brmborové příčce Andrea Jamborová V.A6.

Velký dík Samantě Hedden, že s námi jela jako dozor.

 

2. ročník Olomouc Open Cup - Olomouc 16. - 18. 11. 2007

            Tento turnaj byl organizován pod záštitou člena DkO pana Antona Kuzmina. Turnaj měl podporu kanceláře hejtmana Olomouckého kraje, Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje a Ředitelství gymnázia v Olomouci – Hejčíně. Tento turnaj má dvě větve, a to českou a anglickou. Anglické větve se zúčastnilo 7 členů DkO ve třech týmech. (Poison Voice - Michal Roubalík II.B6, Adam Svozil III.B6, Helena Hradilová IV.B6, Pavlína Opatrná IV.B6 a Jakub Kadlec V.A6; Deat Star – Kristýna Blažková VI.B6 Dully Dulls - Andrea Jamborová V.A6) Death Star skončilo první, druzí byli Dully Dulls a čtvrté místo obsadili Poison Voice. Dále byli vyhlášeni nejlepší řečníci, v této kategorii obsadila Kristýna blažková VI.B6 druhé místo a Andrea Jamborová V.A6 třetí místo.

 

 

Ukázkové debaty (Open Day) – Olomouc 12.1.2007

Této debaty se nezúčastnil předpokládaný počet diváků, ale i tak byla účast uspokojivá. Debatovalo se na tezi Hoolywoodské filmy jsou hrozbou Do debaty se zapojili, za stranu afirmativní: Andrea Jamborová V.A6 a Lukáš Vajda (bývalý žák GH a nynější člen DkO) a za stranu negativní: Marek Štěpán V.B6 a Kristýna Blažková VI.B6.

 

3.turnaj XIII ročníku debatní ligy - Nová Paka 25.-27.1.2008

DEBATING PAKA/ DEBATNÍ PAKA

Na tomto turnaji se zúčastnil DkO české i anglické větve. V české větvi nastoupil tým Treé Girls ve složení Denisa Tomanová I.A6, Markéta Kreuzingerová I.A6 a Jakub Skácel I.A6). Anglické větve se účastnil tým Poison Voice ve složení Adam svozil III:B6, Pavlína Opatrná IV.B6 a Jakub Kadlec V.A6, tento tým obsadil na turnaji druhé místo. Jakub Kadlec V.A6 na tomto turnaji obdržel bronzový odznak ADK za dosažení 25 IB bodů. Dále na turnaji proběhlo školení Matěje Piláta o třetí shrnovací řeči a byl promítán film o debatování v ČR.

 

Mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe - Olomouc 3.-8.2.2008

            3.-8. Února proběhlo v prostorách našeho gymnázia (gymnázium Olomouc – Hejčín) a prostorách Divadla hudby světové klání v debatování Heart of Europe, které ma jíž dlouholetou tradici a renomé po celém světě.. Hlavním organizátorem akce byl člen DkO Marek Štěpán V.A6. Dále se na organizaci podíleli John Lofthus Wickham (bývalý učitel GH), kterému patří velký dík, jelikož bez něho by bylo velmi těžké zorganizovat tento turnaj, Jakub Kadlec V.A6, Kristýna Blažková VI.A6, Michal Roubalík II.B6. Další velký dík patří Ředitelství gymnázia v Olomouci – Hejčíně, jež nám poskytlo prostory, Olomouckému kraji a Sdružení rodičů při GH, bez těchto organizací by nebylo taktéž možné turnaj pořádat.  Za DkO se do turnaje zapojila Andrea Jamborová V.A6 za tým České republiky. Tento tým se umístil na třetím místě a Andrea Jamborová Byla vyhlášena třetím nejlepším mluvčím turnaje.

 

 

4.turnaj XIII. ročníku debatní ligy - Jedovnice 4.-6.2008

JEDEBATOVNICE

Do tohoto turnaje nasadil Debatní klub Olomouc (Olomouc-Hejčín) celkem tři týmy, v celkovém počtu sedmi lidí. Dva týmy, a to Poison Voice a Lucyless Harem, posilněný členy DK PRAHA, se účastnily anglické části turnaje (debate league). Tré Girls se zúčastnily Debatní ligy. Všechny týmy dosáhly vynikajících výsledků, obsadily přední místa. Lucyless Harem obsadil ve složení Kristýna Blažková 6.B6 , Anna Hlaváčová DK PRAHA, Jakub Langer DK PRAHA. Kristýna zároveň obsadila druhé místo v kategori nejlepší mluvčí anglické části turnaje. V těsném závěsu na druhém a třetím místě za nimi skončili Poison Voice v sestavě Jakub Kadlec 5A6, Helena Hradilová 4.B6 a Adam Svozil 3.B6, ten byl zároveň vyhlášen třetím nejlepším mluvčím anglické části turnaje. V české části velmi překvapil tým nováčků Treé Girls se členy Michal Roubalík 2.B6, Markéta Kreuzingerová 1.B6 a Denisa Tomanová 1B6, který obsadil třetí místo. Dále byly uděleny členům DkO: Adamu Svozilovi a Pavlíně Opatrné bronzové odznaky ADK(Asociace debatních klubů) za dosažení 25 IB bodů.

V sobotu na turnaji proběhla valná hromada ADK na níž měl za DkO hlasovací právo Jakub Kadlec. Na valné hromadě se projednávaly nové stanovy ADK a výroční zpráva za rok 2007, dále došlo k volbě nového představenstva ADK, do níž se za DkO podařilo dostat panu Antonu Kuzminovi více jak nadpoloviční většinou hlasů delegátů.

Po celkovém vyhodnocení debatní sezony 2007-2008, po tomto turnaji postoupily do celorepublikového finále v Debate league, do kterého postupují jen čtyři týmy, dokonce dva týmy z DkO a to Poison Voice a Lucyless Harem

 

FINÁLE XIII ročníku debatní ligy - Přerov 25.-27.4.2008

Debatní turnaj pro radost - Přerov 25.-27.4.2008

OWLS IN PŘEROV/SOVY V PŘEROVĚ

Letošní finále dopadlo pro Debatní klub Olomouc (Olomouc-Hejčín) velmi příznivě. Do finále anglické debatní ligy se probojovaly hned dva týmy z Hejčína a to Poison Voice a Lucyless Harem, už to byl velký úspěch, protože do finále postupovaly jen čtyři týmy z celé České republiky. Tyto týmy dosáhly nečekaného výsledku a probojovaly se z čtvrtfinále až do úplného vrcholu turnaje a to finále, které se konalo v Městském domě v Přerově. Lucyless Harem nakonec podlehl Poison Voice, které se stalo mistrem republiky ve složení: Adam Svozil 3.B6, Helena Hradilová IV.B6, Pavlína Opatrná IV.B6, Jakub Kadlec V.A6. Poražený tým byl zastoupen Andreou Jamborovou V.A6, Kristýnou Blažkovou VI.B6, Annou Hlaváčovou z DkNA a Ondřejem Krásným z DkFM. Jako nejlepší řečník finále byla vyhlášena Kristýna Blažková VI.B6, na třetím místě se umístila Pavlína Opatrná IV.B6 a na čtvrtém místě Adam Svozil III.B6.

 

Společně s finálem probíhaly debaty pro radost jako součást projektu SRANGER. Těchto debat se zúčastnil tým Treé Girls, který obsadil druhé místo, ve složení: Denisa Tomanová I.A6, Markéta Kreuzingerová I.A6 a Michal Roubalík II.B6. Na turnaji dále došlo k vyhlášení výsledků anglického poháru, v této kategorii si počínal Hejčín také znamenitě, Lucyless Harem obsadil první místo a Poison Voice třetí, při této příležitosti byli vyhlášeni také nejlepší řečníci sezony. Na krásném třetím místě se umístila Andrea Jamborová V.A6 a první místo obhájila Kristýna Blažková VI.B6.

V rámci turnaje proběhlo také udílení odznaků Asociace debatních klubů za dosažené IB body, stříbrný za dosažení 50 bodů byl udělen Andreje Jamborové V.A6. Asociace debatních klubů připravila pro účastníky turnaje i malé překvapení a to výlet na noční hrad Helfštýn.