Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z VH z 2.2.2009

14. 2. 2009

Zápis z valné hromady Debatního klubu Olomouc

 

 

Debatní klub Olomouc,

vznik: 19.03.2004

Adresa:   Gymnázium Olomouc-Hejčín

               Tomkova 45

               Olomouc-Hejčín

               779 00

IČO: 26656817

 

Místo konání valné hromady:Gymnázium Olomouc-Hejčín

                                                   Tomkova 45

                                                   Olomouc-Hejčín

                                                   779 00


Datum a čas konání valné hromady: 2.2.2009 13:30

 

Valné hromadě předsedal: Jakub Kadlec

 

Program valné hromady:

 

 1. Schválení jednacího řádu VH DKO
 2. Schválení stanov DKO
 3. Výběr volební komise
 4. Navrhnutí kandidátů na prezidenta
 5. Proslovy kandidátů
 6. Tajná volba presidenta
 7. Navrhnutí kandidátů na další dva členy představenstva
 8. Tajná volba kandidátů
 9. Projednávání turnaje HOE 2009

 

 

Průběh a jednotlivé body jednání valné hromady:

13:30 je započata valná hromada. Je 22 přítomných členů z 31.

Dosavadní president sdružení Anton Kuzmin pověřil vedením valné hromady Jakuba Kadlece. Zápisem je pověřena Veronika Dostálová.

13:31 je podán návrh na hlasování o přijetí jednacího řádu VH. Jednací řád je přijat 21 hlasy. 1 se zdržel hlasování.

13:32 je podán návrh na hlasování o přijetí nových stanov DKO. Stanovy jsou přijaty 19 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.

13:33 je určena trojčlenná volební komise. Jejími členy jsou: Markéta Chlubnová, Margareta Chlubnová a Bedřich Bluma.

13:34 je dán prostor účastníkům VH přihlásit se do volby jako kandidát na místo presidenta.

13:34 hlásí se jediný kandidát Anton Kuzmin, je mu uděleno slovo a využívá čas na svůj úvodní proslov.

13:36 dochází k tajné volbě presidenta.

13:36 volební komise ohlašuje výsledky, Anton Kuzmin se stává právoplatným presidentem s 21 hlasy, 1 se zdržel hlasování.

13:37  je dán prostor účastníkům VH přihlásit se do volby jako kandidát na místo v předsednictvu.

13:37 přihlásili se 3 kandidáti: Jakub Kadlec, Andrea Jamborová, Helena Hradilová

13:38probíhá tajná volba¨

13:39 volební komise ohlašuje výsledky tajné volby. Jakub Kadlec získal 19 hlasů, Andrea Jamborová 15 a Helena Hradilová8. Právoplatnými členy představenstva se tak stali Jakub Kadlec a Andrea Jamborová.

13:40 Jakub Kadlec informuje o dění a přípravách na HOE 2009

13:45 valná hromada byla ukončena

 

 

Zápis o rozhodnutí valné hromady s výsledky hlasování:

 • VH schválila jednací řád 21 hlasy. 1 se zdržel hlasování.
 • VH přijala nové stanovy DKO 19 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
 • VH zvolila Antona Kuzmina do funkce nového prezidenta DKO, a to 21 hlasy, 1 se zdržel hlasování.
 • VH zvolila do pozic představenstva Jakuba Kadlece (19 hlasy) a Andreu Jamborovou (15) hlasy.

 

 

 

 

V Olomouci zapsal dne 2.2.2009: Veronika Dostálová                 Podpis:

 
 
 

 

 

Předsedající valné hromady: Jakub Kadlec

 

 

Podpis:

 
 
 

 

 

Prezident sdružení: Anton Kuzmin

 

 

Podpis: