Jdi na obsah Jdi na menu
 


Souhlas se stanovami DKO

1. 7. 2008

Debatní klub Olomouc

Se sídlem:       Gymnázium, Olomouc-Hejčín

Tomkova 45

Olomouc-Hejčín

779 00

IČO:                26656817

Email:              DebatniklubOlomouc@seznam.cz

 

 

Souhlas se stanovami a cíli sdružení Debatní klub Olomouc

Sdružení je (podle § 1 zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů, platném ve znění pozdějších předpisů) dobrovolné a nezávislé.

Sdružení sdružuje:

a)       mládež ze základních a středních škol

b)       vysokoškolské studenty

c)      další fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení

Členství ve sdružení vzniká:

a)      vyslovením písemného souhlasu (tj. vyplněním přihlášky na příslušný školní rok) se stanovami a cíli sdružení.

b)      vydáním členského průkazu.

Jeli člen mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce

 

Cíle sdružení:

·         Organizovat debatní činnost v rámci zapojení se do debatních programů a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.

·         Napomáhat sebevzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí.

·         Napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod.  v obci, zejména formou veřejně prospěšných akcí, organizační a osvětovou činností.

·         Rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a mezilidské vztahy.

·         Nabídnout aktivní využití volného času a tím pomáhat v boji proti šíření sociálně patogenních jevů v řadách mládeže.

·         Podporovat rozvoj mravních, sociálních a intelektuálních schopností mládeže.

 

Sdružení dosahuje těchto cílů v rovině výchovné a vzdělávací zejména u žáků a studentů základních a středních škol. V oblasti vzdělávací sdružení napomáhá zábavnou a soutěživou formou osvojování a prohlubovaní znalostí účastníků programů sdružení a zároveň je učí efektivní argumentaci a kultivovanému projevu. V oblasti společenské, sdružení napomáhá navazování nových přátelství mezi členy sdružení a účastníky jeho programů, rozvíjení sociální inteligence a pozitivních mezilidských vztahů. Sdružení věnuje zvláštní pozornost sociálně znevýhodněné mládeži. Sdružení není založeno za účelem podnikání.

 

Souhlasím se stanovami a cíli sdružení Debatní klub Olomouc:

Podepsán/a: ................................. v: ....................... dne: ..........................
(u členů mladších 18 let podpis zákonného zástupce)

 

 

 *   Celou verzi stanov Debatního klubu Olomouc lze zaslat v elektronické podobě na email nebo vyhotovit kopii na náklady žadatele.